APIK Sistem za učenje na daljinu

Dobro došli na Sistem za učenje na daljinu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Sa učenjem na daljinu, usavršavanje više nije vezano za konkretan fizički prostor. Možete se usavršavati u pauzama na poslu, kada ste na putovanju ili dok putujete ka radnom mjestu. Prenosivi uređaj sa internet konekcijom je jedini preduslov.

Naša platforma će Vam omogućiti poticajno okruženje za učenje sa brižljivo odabranim materijalima.

Dobrodošli!  Available courses

  U toku ovog kursa biće fokus na sljedećem:

  -       Što je to integritet i zašto je važan,
  -       Plan integriteta, pojam, svrha i kako ga izraditi,
  -       Informirati državne službenike zašto je važan Plan integriteta,
  -       Demonstrirati i vizualizirati kako se popunjava upitnik za samoprocjenu integriteta unutar institucije,
  -       Identificirati mogućnosti za eventualno unaprjeđenje Plana integriteta,
  -       Formulirati prijedloge za unaprjeđenje,
  -       Diskutirati o navedenoj oblasti,
  -       Pokazati značaj integriteta kroz studije slučaja,
  -       Promovirati pozitivne primjere institucija koje su izradile Plan integriteta.


  U sklopu ovog kursa polaznici će imati priliku savladati potrebna znanja i dobiti informacije o zaštiti prijavitelja korupcije u institucijama Bosne i Hercegovine, a posebno o:

  • Zakonu o zaštiti lica koja prijavljuju korupcije u institucijama BiH
  • Internim pravilnicima o prijavljivanju korupcije i zaštiti prijavitelja
  • Genralne informacije o mehanizmima zaštite


  Novosti

  (No announcements have been posted yet.)